NORSK MOTORCYKKEL UNION
Melding om farlig veistrekning

Til Statens vegvesen i

Jeg har i dag    registrert følgende forhold på/ved veien, som setter min sikkerhet som motorsyklist i fare:Dette ble observert på følgende veistrekning:
(Oppgi veinummer, stedsnavn og avstand til nærmeste tettsted)

Jeg har følgende forslag til utbedring av forholdet:
Navn:
Telefon:
Email:

Har du ringt 175 (Vegtrafikksentralen)?Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.