NORSK MOTORCYKKEL UNION
Adresseendring

Har du/dere flyttet?

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert. Uten riktig adresse til medlemmene, kommer f.eks. MC-bladet og Treffkalender'n i retur til NMCU-kontoret, i stedet for til postkassen din hvor de hører hjemme.

Du kan melde adresseendring til NMCU-kontoret her og nå:

Medlemsnr:
Fornavn:
Etternavn:

GAMLE opplysninger:

Adresse:
Postnr:
Poststed:
Telefoner: Privat: Mobil:
Jobb: Fax:
Email-adresse:

NYE opplysninger:

Adresse:
Postnr:
Poststed:
Telefoner: Privat: Mobil:
Jobb: Fax:
Fødselsdato: (forklaring)
Email-adresse:

Evt. familiemedlemmer:

Endringen gjelder også disse familiemedlemmene:
Medlemsnr:
 
 

Forklaring til fødselsdato:
Nytt medlemsregister krever full fødselsdato, mens det gamle bare hadde plass til årstallet. Vi trenger derfor litt ekstra info for å endre opplysninger om medlemmer som ikke allerede har meldt full fødselsdato.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.