NORSK MOTORCYKKEL UNION
Innmelding

Ja!   Jeg vil bli medlem i NMCU!!

Medlemskapet koster kr 450,- pr år for individuelle medlemmer, og kr 400,- pr år for klubbmedlemmer. Er du under 18 år, koster medlemskapet kr 150,- pr år. Familiemedlemskap er gratis. (Se definisjoner og begrensninger nederst på siden.)

Lurer du på hvorfor det er smart å være medlem? Les innledningen.

Fyll ut skjemaet - så ordner vi resten:

Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Fødselsdato: Kvinne Mann
Telefoner: Privat: Mobil:
Jobb: Fax:
Email-adresse:
Indiviuelt medlem Klubbmedlem Familiemedlem

Ved klubbmedlemskap:

Klubbnavn: (1 stk)
Telefon:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Kontaktperson:

Ved familiemedlemskap,
oppgi hovedmedlemmets medlemsnr, eller navn og email:

Hovedm. medlemsnr:
Hovedm. navn:
Hovedm. email:

Ble du vervet?
Om du vil kan du fortelle hvem som evt. satte deg p ideen:

Vervet av: (frivillig)
 

Definisjoner og begrensninger:

Klubbmedlemskap:
Medlemmer i en NMCU-tilsluttet motorsykkelklubb, dvs. en klubb hvor minst 5 medlemmer har NMCU-medlemskap gjennom klubben, har rett til klubbmedlemskap i NMCU. (Kontingent kr 400,- i stedet for 450,-)
Ungdomsrabatt:
Hovedmedlemmer (klubb- og individuelle medlemmer) under 18 år betaler bare kr 150,- pr år i kontingent. Det kan ikke knyttes familiemedlemmer til slike medlemskap.
Familiemedlemskap:
Hovedmedlemmer (klubb- og individuelle medlemmer) som betaler full kontingent kan tegne andre i samme husstand som familiemedlemmer (gratis). Disse pføres hovedmedlemmets medlemskort. Familiemedlemmer mottar ikke egne eksemplarer av MC-bladet og Treffkalender'n.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.