NORSK MOTORCYKKEL UNION
Om NMCU
NMCU Oslo/Akershus
Info:
Se kretsens facebook-side
Kretsstyret:
Kontaktskjema (email)
Ole-Ragnar Tandberg (leder)   Åslistubben 22
2013 Skjetten
  tlf 91698131
May-Elin Wilhelmsen   Nedre Ljøreggen 2
2022 Gjerdrum
 
Asim Majeed   Bjerkelivegen 14
2005 Rælingen
  tlf 92459800
Øystein Larsen   Øvre Kjellerstuvei 8
2007 Kjeller
  tlf 91848937
Fylkessekretær   Kari-Anne Søreng   tlf 91339504


Opp
Kretsene

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.