NORSK MOTORCYKKEL UNION
Om NMCU
NMCU Rogaland
Info:
Se kretsens facebook-side
Kretsstyret:
Kontaktskjema (email)
Arne Solem (leder)   Skibmannsveien 24B
4056 Tananger
  tlf 45204126
Egil Pedersen   Dyrnesodden 29
4329 Sandnes
  tlf 41210652
Jan Line   Terassebakken 15
4330 Ålgård
  tlf 98296977
Hilde Haug   Mor Åsesvei 3
4321 Sandnes
  tlf 47419740
Maren Sellevold   Myklandv. 83
5545 Vormedal
  tlf 91811571
André Tegle   Heggedalsveien 175
4372 Egersund
  tlf 91777717
Anne Berit Eriksen   Feltspatkroken 1
4027 Stavanger
  tlf 95830499
Fylkessekretær   Anne Berit Eriksen   tlf 95830499


Opp
Kretsene

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.