NORSK MOTORCYKKEL UNION
Om NMCU
NMCU Troms
Info:
Se kretsens facebook-side
Kretsstyret:
Kontaktskjema (email)
Mary-Ann H. Rikardsen (leder)   Straumsvegen 584
9105 Kvaløya
  tlf 97567369
Marit Bakken-Jakobsen   Skrubbhågveien 19
9404 Harstad
  tlf 92067117
Håvard Bakken-Jakobsen   Skrubbhågveien 19
9404 Harstad
  tlf 40039019
Lina Plaude   Mellombygdveien 105
9321 Moen
  tlf 94835708
Fylkessekretær   Silje Lilleberg   tlf 95745569


Opp
Kretsene

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.