MC-Rådet

SSB undersøkelse av motorsykkelulykkene i 1997

MC-Rådet er rådgivende organ for Vegdirektoratet i saker som angår motorsykkel. Rådet består av representanter fra Motorsykkel Grossistenes Forening (MGF), Trygg Trafikk, politiet, Vegdirektoratet og NMCU. Bjørn Holst fra Trygg Trafikk er rådets formann. Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra MC-Rådet foretatt en analyse av 1997-ulykkene. Liknende analyser ble også foretatt for ulykkene i 1993 og 1995.

MC-Rådet var denne gang spesielt opptatt av om det kunne påvises en ulykkesøkning etter oppgraderingen av lett motorsykkel til 125cc/15hk - særlig fordi denne klassen etter oppgraderingen har hatt en eventyrlig bestandsøkning. Rådet registrerer med glede at ingen ble drept på lett motorsykkel i 1997 og at antall skadde (40) er lavere enn i både 1993 og 1995. Volum- og effektøkningen ser altså ikke ut til å ha hatt en negativ effekt, slik mange fryktet på forhånd.

Å påstå at racing-pregete motorsykler tiltrekker mennesker med høy risikovillighet er vel i og for seg ikke særlig oppsiktsvekkende, men at motorsykler med utpreget "racing-image" muligens også kan påvirke førere som i utgangspunktet er fornuftige til å kjøre aggressivt er vel kanskje noe mer overraskende påstand. Hypotesen har imidlertid støtte i MC-miljøet, og MC-Rådet ba derfor Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøke om enkelte typer av motorsykler oftere er innblandet i ulykker enn andre. Denne undersøkelsen ble også gjennomført for 1993- og 1995-ulykkene.

Man satte opp en sammenlikning mellom to, tilsynelatende nesten identiske modeller fra fire ulike produsenter. Den ene modellen er oppfattet og kjøpt som tursykkel, den andre som gate-racer. Det viste seg at modellen med "racing-image" var tre ganger oftere innblandet i ulykker enn modellen med "tursykkel-image". Dette til tross for at tursykkelen i flere tilfeller hadde betydelig mer effekt. 1997-tallene kan samles i følgende tabell:

merke/modell "image" ulykker pr. 1000 effekt i hk
Suzuki GSX R 750 "hissig" 21,4 120
Suzuki GSX 750 ES/F "snill" 7,5 82
Honda CBR 600 "hissig" 29,0 85-105
Honda CBR 1000 "snill" 5,6 135
Yamaha FZR 1000 "hissig" 21,0 135-146
Yamaha FJ 1100/1200 "snill" 11,3 125-130
Kawazaki ZX 7R "hissig" 46,7 110
Kawazaki ZZR 1100 "snill" 4,5 151

Som "referanse-sykkel" brukte man italienske Ducati 916, en potent og aggressivt utseende motorsykkel, men som antagelig blir kjøpt mer for sin "sjel" og vakre linjer enn "rå makt".

Ducati 916 både "snill" og "hissig" 0 105

Årets undersøkelse ga de samme indikasjoner på at det er en mulig sammenheng mellom en motorsykkels "image" og risikoen for å bli innblandet i en ulykke, som det man fikk når man undersøkte ulykkene i 1993 og 1995.

sammenlikning av ulykker i 1993, 1995 og 1997
50
40
30
20
10
0
GSX 750 R GSX 750 ES/F CBR 600 CBR 1000 FZR 1000 FJ 1100/ 1200 ZX 7 R ZZR 1100
merke/modell

        1993              1995              1997

Selv om det er grunn til å understreke at det tallmessige grunnlaget i Norge er så lite at mulighetene for tilfeldige, årlige variasjoner er store, synes det i alle fall rimelig klart at enkelte motorsykkeltyper er mer innblandet i ulykker enn andre og at dette ser ut til å være helt uavhengig av karakteristika som volum, effekt og forholdet mellom vekt og effekt.

Dersom det er slik at en motorsykkels "image"er en betydningsfull ulykkesårsak, vil det kreve helt andre tiltak enn fysiske og tekniske begrensninger. NMCU har lenge hevdet at kompetanse, innsikt og erfaring er de klart viktigste faktorene for å motvirke motorsykkelulykker og derfor satset mye på frunnopplæring, etterutdanning og holdningskampanjer.

MC-Rådet ba i årets undersøkelse om at SSB så på ulykkesinnblandingen til Yamaha XVS Drag Star. Denne modellen er en såkalte "custom"-sykkel" og disse motorsyklene oppfattes nesten utelukkende som "snille" og har vanligvis lave ulykkestall. Likevel viste det seg at XVS Drag Star hadde en ulykkesinnblanding på hele 23,5 pr 1000. Forklaringen kan være at modellen er svært populær blant de "ferske" motorsykkelførerene med liten erfaring.

Også i årets undersøkelse plasserte Harley-Davidson (alle modeller) seg som et lite ulykkesinnblandet motorsykkelmerke. Bare 3,4 sykler pr. 1000 var involvert i en ulykke med personskade i 1997.